MigAid SOS Ukraine

Segíthetünk?

Segíthetünk?

SOS Ukraine - TAJ

Egészségbiztosítás: minden, amit tudnod kell a TAJ-kártyáról Magyarországon

Ebből a cikkből megtudhatod, hogy

 • miért fontos a TAJ-kártya Magyarországon
 • mire használható
 • hol és hogyan lehet igényelni
 • meddig érvényes

Mi az a TAJ (Társadalombiztosítási Azonosító Jel) kártya és mire leszek jogosult, ha megkapom?

A TAJ az a számsor, amelynek segítségével Magyarországon az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat igénybe tudod venni. A számsor egy kártyán, a TAJ-kártyán található. A TAJ-kártyára akkor van szükséged, ha orvoshoz, esetleg kórházba kell menned vagy más egészségügyi vagy szociális ellátásra szorulsz.

A TAJ kártyával, amennyiben érvényes, igénybe veheted az állami egészségügyi ellátást, vagyis körzeti orvoshoz mehetsz, felírhatnak neked gyógyszert, speciális kórházi ellátásban részesülthetsz. Műtétet végezhetnek, ha szükséges és táppénzt is kaphatsz. TAJ kártya nélkül viszont fizetned kell az ellátásért.

Mire jogosít a TAJ-kártya? 

A TAJ-kártya, ha érvényes, az államilag finanszírozott egészségügyi ellátás igénybevételére jogosít. Ilyen például a háziorvosi vizsgálat, a receptírás, a szakrendelésen való részvétel, a műtétek nagy része és a táppénz.

Ki igényelhet TAJ kártyát? 

A TAJ kártyát a biztosítottak és a jogosultak igényelhetik.

 • Biztosítottak: azok, akik az állam által finanszírozott valamennyi egészségügyi ellátásra jogosultak, és ezen felül pénzbeli ellátásokat is igénybe vehetnek (például táppénz, GYES). Ha alkalmazott vagy vállalkozó vagy, akkor ebbe a csoportba tartozol, mert munkáltatódnak fizetnie kell érted a társadalombiztosítást.
 • Jogosultak: ugyanúgy igénybe vehetik az egészségügyi szolgáltatásokat, tehát mehetnek orvoshoz, műtétre de nem igényelhetnek pénzbeli ellátást, vagyis például táppézt. Ezek például a nappali tagozatos tanulók és hallgatók, a nyugdíjasok, a hajléktalanok, a 18 év alatti gyermekek. Ide tartoznak azok is, akik maguk után fizetik a járulékot egyénileg vagy megállapodás alapján szereztek jogosultságot.

Hogyan szerzik meg külföldi állampolgárok leggyakrabban a TAJ-kártyát?

Külföldi állampolgároknak munkavállalással a legegyszerűbb TAJ-kártyához jutniuk. Vagyis ha munkát vállalsz, a munkáltatód a székhelye szerinti kormányhivatalnál kérheti számodra a TAJ-számot. Ha ezt megfelelően igényelték, te, vagy meghatalmazottad átveheti a kártyát bármely egészségbiztosítási feladatkörben eljáró kormányhivatalnál. Erről itt olvashatsz bővebben.

Akkor is lehet TAJ-kártyád, ha hallgatói jogviszonyod van egy magyar tanintézményben vagy családegyesítés okán. Mindezek a tartózkodási engedélyeddel kapcsolatosak. A tartózkodási engedélyről itt olvashatsz bővebben: Tartózkodási engedély Magyarországon.

Milyen jogosultságaik vannak és mit tehetnek a kettős állampolgárok, ha nincs munkaviszonyuk?

Ha kettős állampolgár vagy és nincs bejelentett munkád, csak akkor kérelmezhetsz TAJ számot, ha már egy éve bejelentett lakcímmel rendelkezel Magyarországon.

Kell-e TAJ-kártya a menedékes státuszban lévőknek?

Ha menedékes vagy, és emiatt nem rendelkezel TAJ kártyával, az orvosnak törvénybeli kötelessége ellátni téged.

Milyen dokumentumok szükségesek a TAJ kártya igényléséhez vagy pótlásához?

Minden igényléshez szükségesek a következők:

 • személyazonosításra alkalmas igazolvány [személyazonosító igazolvány (ideértve az ideiglenes személyi igazolványt is), érvényes útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély]
 • lakcímet, és/vagy tartózkodási helyet igazoló okmány (lakcímkártya)

Az alábbiakat esetenként, szükség szerint kell csatolni: 

 • ha pótolni kell a TAJ-kártyádat, mert megrongálódott, vagy elveszett, pótdíjat kell fizetni, és a megfizetésről szóló igazolást bemutatni. A formanyomtatvány itt található;
 • ha meghatalmazottra bízod a TAJ-kártya elintézést, neki hiteles meghatalmazást kell magával vinnie;
 • kiskorú számára annak törvényes képviselője intézi a folyamatot, az ő személyazonosító igazolványát kérik, és a kiskorú születési anyakönyvi kivonatát, ha ez nincs, személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját;
 • ha EGT- állampolgár vagy (Ukrajna nem EGT-állam!) vagy EGT-állampolgár harmadik országbeli hozzátartozója, tartózkodási engedélyt és lakcímet kell igazolnod, letelepedett állampolgároknak pedig személyi igazolványt bemutatni;
 • megállapodáson alapuló jogosultság esetén – amikor a biztosítóval kötsz egy szerződést – huszonnégy havi járulék megfizetésének igazolását kell felmutatni, (pl. családegyesítés esetében a 18 éven aluli gyermekek számára!)
 • ha bevándorolt vagy letelepedett vagy, letelepedési engedély, lakcímkártya szükséges;
 • hontalan személy esetén a hontalanságot megállapító okirat, és tartózkodási engedély szükséges;
 • biztosítotti jogviszonyt igazoló dokumentum (pl.: munkaszerződés, munkáltatói igazolás)
 • egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személyeknek e járulék megfizetéséről szóló, adóhatóság által kiállított igazolása.

Mennyibe kerül a TAJ-kártya kiállítása? 

 • ingyenes: 
  • az első TAJ-kártya kiállítása az azzal nem rendelkező személyek számára,
  • a név és adatváltozás miatt kiállított új TAJ-kártya, valamint
  • lopás miatt szükségessé vált új TAJ-kártya.
 • 3.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni 

Ha az újabb TAJ-kártya kiállítására azért van szükség, mert a korábbi kártya elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott.

Mennyi időn belül készül el a TAJ kártya?

Főszabály szerint a TAJ kártya a kérelemnek a hivatalhoz történő megérkezését követő naptól számított 60 napon belül készül el. Amennyiben a kérelemhez az összes szükséges dokumentum hiánytalanul benyújtásra került, úgynevezett sommás eljárás (gyorsított, egyszerűsített eljárás) keretében azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül kiállítják.

Meddig érvényes a TAJ-kártya?

 • ha kettős állampolgár vagy és állandó lakcímed van, a kártyán nem szerepel érvényességi dátum;
 • ha kettős állampolgár vagy és ideiglenes lakcímed van, a kártyán szerepel érvényességi dátum;
 • ha ukrán, vagy más külföldi állampolgár vagy, és munkavállalás alapján kaptál TAJ-kártyát, a munkavállalás idejéig érvényes a kártya, váltás esetén ismét érvényesíteni kell!

A cikkben megjelenő információkat ellenőriztük, azonban nem feltétlenül érvényesek minden speciális, egyedi esetben! Kérdés esetén keress bennünket az alábbi elérhetőségeinken.

+36 30 299 4030

sos@migaid.org

telegram.com/migaid.sos

+36 30 299 4030

sos@migaid.org

telegram.com/migaid.sos

+36 30 299 4030

sos@migaid.org

telegram.com/migaid.sos