MigAid SOS Ukraine

Segíthetünk?

Segíthetünk?

SOS Ukraine - Education, oktatás

Oktatási rendszer Magyarországon: Iskolák

Ebből a cikkből megtudhatod, hogyan épül fel a magyar iskolarendszer, hova kell iskolás korú gyermekedet beíratni és meddig tart a tankötelezettség. Ha arra vagy kíváncsi, hogy milyen jogaid és kötelességeid vannak szülőként Magyarországon, olvasd el előző cikkünket a magyar oktatási rendszerről itt.

Hova járjon iskolába a gyermekem?

 • Az iskolai oktatást a lakóhely szerinti általános iskola kell hogy biztosítsa.
 • Az iskola címét a járási hivatal oktatási osztályán, az önkormányzat honlapján vagy  itt keresd.

Milyen részekből áll a magyar iskolai oktatás?

 • Az iskolai nevelés és oktatás folyamata 12 egybefüggő évfolyamon valósul meg, és három képzési szakaszból áll:
 • Alapfokú (általános) nevelés-oktatás
  • 1-4. évfolyam (alsó tagozat)
  • 5-8. évfolyam (felső tagozat)
 •  Középfokú nevelés-oktatás
  • 9-12. évfolyam

Mikor kell beíratni gyermekemet az iskolába?

 • A tanköteles gyermeket tavasszal kell beíratni a lakóhely szerinti vagy a választott iskola első évfolyamára. Erre minden évben kijelölnek pár napot.

Milyen dokumentumokra lesz szükség a gyermek beíratásához az iskolába?

 • Az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok és nyilatkozatok tankerületenként, sőt akár iskolánként is eltérőek lehetnek, ezért mindenképpen érdemes erről a beiratkozást megelőzően, időben tájékozódni az adott iskolánál.

A legtöbb esetben a következő dokumentumokat kérik:

 • gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • gyermek személyazonosságát igazoló irat/menedékes kártya
 • lakcímigazolás
 • oltási könyv, oltások igazolása
 • szülő vagy gondviselő személyi azonosságát igazoló iratok (személyi igazolvány, útlevél)
 • beiratkozáshoz szükséges formanyomtatvány

Kiváltható-e az oktatási kötelezettség ukrán online oktatásban való részvétellel vagy egyéb módon?

 • Az oktatási kötelezettség csak Magyarországon akkreditált oktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén számít teljesítettnek.
 • Tehat ezen kötelezettség NEM váltható ki az ukrán oktatási rendszerben folytatott online részvétellel.
 • NEM váltható ki továbbá más, Magyarországon nem akkreditált, esetleg Ukrán nyelvű oktatási intézmény látogatásával sem.

Hol tanulhat gyermekem tovább az általános iskola után? Melyek a középfokú oktatási intézmények?

 • Gimnázium
  • 6 osztályos gimnázium (6 osztályt követően)
  • 8 osztályos gimnázium (4 osztályt követően)
  • 4 osztályos gimnázium (8 osztályt követően)
 • Szakközépiskola
 • Szakiskola
 • Ezen oktatási intézményekbe való bejutáshoz felvételi vizsga szükséges.

Mivel zárul a gyermek tankötelezettsége?

 • A gimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányokat érettségi vizsgával zárják a tanulók. Az érettségi állami vizsga, melyet országosan egységes követelményeknek megfelelően kell szervezni, lebonyolítani.
 • Az érettségi kötelező tantárgyai: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv. Ezen kívül egy kötelezően választandó vizsgatárgy, amely szakközépiskolában az ágazatnak megfelelő vizsgatárgy. Az érettségi vizsga lehet emelt vagy középszintű
 • Az érettségi vizsga a felsőoktatásba való belépés feltétele, szakképzésben való részvételre, továbbá bizonyos munkakörök betöltésére jogosít.

A cikkben megjelenő információkat ellenőriztük, azonban nem feltétlenül érvényesek minden speciális, egyedi esetben! Kérdés esetén keress bennünket az alábbi elérhetőségeinken.

+36 30 299 4030

sos@migaid.org

telegram.com/migaid.sos

+36 30 299 4030

sos@migaid.org

telegram.com/migaid.sos

+36 30 299 4030

sos@migaid.org

telegram.com/migaid.sos